„Most árulják el a gazdákat!”

2013. június 25., kedd 12:44

download-1372157240.jpg

Új földtörvényt fogadott el a parlament pénteken. A szavazást hangos tiltakozás kísérte a Jobbik részéről, akik transzparensekkel vonulva a pulpitusra skandálták: „Hazaárulók”

A kormány javaslatáról a Jobbik előzőleg név szerinti szavazást kért, de azt végül a levezető elnök, Latorcai János javaslatára nem tartották meg. Arra hivatkozott, hogy a neveket olvasó jegyzők nem tudnak felmenni az emelvényre.

 

A földtörvényt végül 253 igen szavazattal fogadta el az Országgyűlés. Igennel szavazott a kormánypárti képviselők többsége, kivéve a nemmel voksoló Ángyán Józsefet és Bencsik Jánost, két korábbi államtitkárt. Szintén igennel Balogh József és Pősze Lajos, előbbi korábban a Fidesz-, utóbbi a Jobbik-frakció tagja volt.Nem szavazott Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök és az ugyancsak fideszes Wittner Mária. Két-két fideszes és KDNP-s képviselő- köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes- igazoltan volt távol a szavazástól. Nemmel voksolt hat MSZP-s és kilenc független politikus. A Jobbik-frakció tagjai pedig nem vettek részt a szavazásban.

 

A törvény szerint földet magyar és uniós állampolgárok szerezhetnek. Egy hektárnál többet azonban csak földművesek. Földművesnek azok a magyar és uniós állampolgárok számítanak, akiknek a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti képzettségük van, vagy legalább három éve mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy legalább 25 százalékban a tulajdonukban álló, itt bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet tagjai.

 

A földszerzés feltétele, hogy a tulajdonos vállalja: a föld használatát másnak nem engedi át, és eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének. Vállalnia kell továbbá, hogy a földet a tulajdonszerzéstől öt évig nem hasznosítja más célra. Feltétel az is, hogy nyilatkozzon: nincs fennálló földhasználati díj-tartozása. Földet cserével akkor lehet szerezni, ha az új tulajdonosnak egyébként is van földje az adott településen, vagy ott lakik, vagy lakhelye, illetve agrárüzemének központja- legalább három éve- maximum 20 kilométerre van annak a helységnek a közigazgatási határától, ahol a föld van.

 

Földet ajándékozni csak közeli hozzátartozónak, bevett egyháznak, önkormányzatnak és az állam javára lehet
A törvény alapján a földművesek 300 hektár földet szerezhetnek meg, birtokmaximumuk pedig- a termelőszervezetekhez hasonlóan- legfeljebb 1200 hektár lehet. Az állattartó telepek üzemeltetői és a vetőmagtermelők viszont a korábban tervezett 1200 helyett 1800 hektár földet birtokolhatnak.

 

Kikerült azonban a törvényből a családi gazdaságok méretét 500 hektárban maximáló rendelkezés.
A jogszabály szerint a 300 hektáros földszerzési maximum túlléphető a törvény hatálybalépésekor meglévő föld kisajátítása miatt kapott kártalanítás összegéből vett területtel, valamint közös tulajdon, illetve házastársi vagyonközösség megszűnése esetén.

 

hirdetés

Termőföld eladásakor az elővásárlási jog első helyen az államot illeti. Ezt követi a földet legalább három éve használó földműves, aki vagy szomszéd, vagy helyben lakik, vagy akinek a lakhelye, illetve üzemközpontja legalább három éve olyan településen van, amely a település határától legfeljebb 20 kilométerre fekszik.

 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter egy május végi gazdafórumon azt mondta: miután Magyarország az Európai Unió tagja, 2014. május 1-je után az unió polgárai is vásárolhatnak itt földet, a törvény azonban arról is rendelkezik, miképp lehet elérni, hogy mégse tudjanak venni "egy kávés kanálnyit se", ha nem teljesítik az előírt feltételeket. A jövőben ténylegesen csak az vehet földet, aki földműves, helyben él, a gazdákból alakult földbizottság jóváhagyja, egy állami hivatal is engedélyezi a vásárlást- fejtette ki. Ennek megfelelően az új földtörvény rendelkezik a helyi földbizottságok létrehozásáról. Ezek jóváhagyása lesz szükséges a termőföld adás-vételéhez. Tagjuk legalább három, legfeljebb kilenc helyi gazdálkodó lehet. A szerződés életbe lépéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása az állam tulajdonszerzéséhez, az állami és az önkormányzati tulajdonban álló föld elidegenítéséhez, a földtulajdonjog ajándékozásához, a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog-átruházáshoz, és a tulajdonostársak közötti átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűnik.

 

Az unión kívüli államok polgárainak földszerzési tilalma fennmarad. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a földhasználat átengedéséről szóló szerződést is a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell jóváhagynia. Nem szerezhet földhasználati jogosultságot olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem minősül átláthatónak, illetve nyilvánosan működő részvénytársaság sem.

 

A törvény semmisnek nyilvánítja a szerződéses haszonélvezeti jogot, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára állapítja meg azt. A haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés legfeljebb húsz évre szólhat. Azok a tulajdonjogról és földhasználatról szóló szerződések is semmisnek minősülnek, amelyek a most megállapított szerzési korlátozásba, tilalomba ütköznek. Ennek megállapítására az ügyészség pert indíthat.

 

Szintén semmisnek nyilvánítja a törvény a hatálybalépése előtt megkötött haszonkölcsön-szerződés időtartamának meghosszabbítását. A törvény hatálybalépésekor fennálló haszonkölcsön-szerződések 2014 végén megszűnnek. Az új földtörvény több ütemben lép hatályba: egy része december 15-én, majd a többi rendelkezés 2014. január 1-jén, március 1-jén és május 1-jén.


A vidékfejlesztési miniszter csaknem egy éve, tavaly július 12-én terjesztette a parlament elé az új földtörvény javaslatát.


A tárca akkori közleménye szerint a jogszabály elsődleges célja a magyar föld védelme, a bel- és külföldi spekulánsok és a zsebszerződések kiszűrése, valamint a helyben lakó, földműveléssel élethivatásszerűen foglalkozó magyar gazdák helyzetbe hozása.

 

Az indítványt októberben kezdte tárgyalni a parlament. A kormány javaslatát később nemcsak ellenzéki képviselők akarták jelentősen átírni, hanem két kormánypárti képviselő, a földbérlet-pályázati rendszert hosszú ideje bíráló Ángyán József korábbi agrárállamtitkár és fideszes frakciótársa, Bencsik János. Azt akarták elérni, hogy valóban csak a helyben lakók juthassanak a településhez tartozó termőföldhöz, és több beleszólást adtak volna a földhasználati ügyekbe a helyi közösségeknek. Hetven módosító indítványuk közül azonban egyet sem fogadott el a Ház, igaz, volt, amelyet részben beépítettek a bizottsági indítványokba.

 

A parlament még tavaly decemberben módosította az alkotmányt annak érdekében, hogy sarkalatos, azaz kétharmados többséget igénylő jogszabály legyen a földtörvény.

 

A törvény tárgyalásának elhalasztásáról februárban, gyulai frakcióülésén döntött a Fidesz-KDNP. Úgy határoztak, a javaslat vitáját csak az agrárkamarai választások után folytatják. Az új köztestület, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara országos alakuló küldöttgyűlése március végén volt.

 

A kormány előterjesztésén végül június elején több, terjedelmes bizottsági módosító indítvány elfogadásával változtatott a parlament kormánypárti többsége, kialakítva ezzel a javaslat egységes szövegét. Ezekkel újraszabályozták egyebek mellett a földtulajdonjog és a haszonélvezeti jog megszerzését, valamint a kényszerhasznosítást.


"Minden dimenzióját többször is átgondoltuk"


Felesleges provokálni a parlamenti többséget, ezzel nem lehet eredményt elérni- így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a parlamenti ülésteremben zajlott pénteki jobbikos tiltakozást.

 

A Jobbik képviselői a földtörvény elfogadása ellen tiltakozva pénteken a parlamenti elnöki pulpitusra vonultak, mire kormánypárti szavazatokkal kizárták őket a szavazásokból, ők azonban ezután is folyamatos kiabálással zavarták az ülést. Egy érdekes kulturális jelenségnek lehettünk tanúi a parlamentben- fogalmazott sajtótájékoztatóján Orbán Viktor, aki gratulált a kormánypárti képviselőcsoportnak, amiért nem ült fel a provokációnak. Mint mondta, a fideszesek és a KDNP-sek "ahogy egy nyugodt erőhöz illik, elvégezték a mai napra kiporciózott munkát". Az új földtörvény tartalmával kapcsolatban a kormányfő azt mondta: a jogszabály egyrészt radikálisan visszaszorítja a nagybirtokot, amelynek aránya maximum húsz százalék lehet- a többi kis- és középbirtok-, másrészt garancia arra, hogy a magyar termőföldet magyar gazdák fogják megművelni. Aki azt akarja, hogy Magyarországon az élethivatásszerűen mezőgazdaságból élő kis- és középgazdák domináljanak az agráriumban, annak jó oka volt a törvény megszavazására, "én büszkén tettem meg" - fűzte hozzá. Közölte, az új földtörvény társadalmi vitája egy évig tartott, "minden dimenzióját többször is átgondoltuk".

 

download-2-1372157583.jpg

A házelnök visszavonta Jobbik alkalmazottainak parlamenti belépőit


Az Országgyűlés elnöke letiltotta a Jobbik-frakció valamennyi szakértőjének és alkalmazottjának belépőkártyáját a pártnak, a földtörvény szavazása alatti obstrukciója miatt- közölte a Jobbik elnöke pénteken. Vona Gábor a közleményben hozzátette: Kövér László házelnök továbbá megtiltotta a frakciónak a hozzá érkező külsősök beléptetését mind a Parlamentbe, mind a Képviselői Irodaházba. A pártelnök azt írta, később "az Országház mindenese" az alkalmazottaknak visszaadta a belépési jogosultságot, ám számos szakértőként dolgozó munkatársuk a továbbra sem tud bejutni munkahelyére. A Jobbik szerint Kövér László e lépése újfent bizonyítja, hogy alkalmatlan az Országgyűlés vezetésére- tette hozzá.

 

Ángyán József kilépett


A földtörvény elfogadása után Ángyán József kilépett a Fidesz parlamenti frakciójából. Ezt azon a demonstráción jelentette be, amelyet a Váralja Szövetség, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom és a Gazdálkodó Családok Egyesülete rendezett az Alkotmány utcában, a jogszabály parlamenti végszavazásával egy időben.

 

Az eredetileg sajtótájékoztatóként meghirdetett eseményen a volt fideszes képviselő bejelentette, hogy egyúttal új, alulról építkező politikai mozgalom szervezésébe fog Tisztességes Emberek Szövetsége elnevezéssel a három szervezet segítségével. Ugyanis csak egy széles összefogással létrejövő politikai platform lehet képes arra, hogy leválassza a közügyekről és a törvényhozásról a "háttérmaffiát"- közölte, a mintegy száz ember részvételével megtartott demonstráción a politikus.

 

Az MSZP a köztársasági elnökhöz fordult


Az MSZP nyílt levélben fordult a köztársasági elnökhöz, kérve, hogy Áder János ne írja alá az új földtörvényt, hanem megfontolásra küldje azt vissza az Országgyűlésnek. Mesterházy Attila pártelnök-frakcióvezető, valamint Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő a levélben azon véleményének adott hangot, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény visszafordíthatatlan károkat okoz az ország számára kiemelkedő fontosságú mezőgazdaságban, állattenyésztésben és élelmiszeriparban. A kormány javaslata súlyosan veszélyezteti csaknem százezer, javarészt vidéki munkavállaló sorsát, elértékteleníti mintegy kétmillió magyar földtulajdonos vagyonát – fogalmaztak.

 

Azt írták, a törvény alkotmányossági szempontból vitatható hatalmat ad a helyi földbizottságoknak, amelyek nyilatkozata ellen a javaslat értelmében "sem felszólalásnak, sem panasznak, sem más jogorvoslatnak nincs helye". A jogorvoslati lehetőség teljes kizárása mind az alaptörvénnyel, mind az európai normákkal, mind a demokrácia alapelveivel teljes mértékben ellentétes - fogalmaznak levelükben a szocialista politikusok, akik szerint ez lehetőséget teremt a helyi korrupció elterjedésére, "ahogy azt az elmúlt hónapok során láttuk például a nem kevés botránnyal körülvett állami földbérleti pályázatok esetében is".

 

Egy alapkoncepciójában szakmailag hibás, mindennemű társadalmi egyeztetést, hatásvizsgálatot és háttértanulmányt nélkülöző javaslat alkalmatlan célkitűzése beteljesítésére- fogalmaztak, hozzátéve: ezt jelzi az eredeti előterjesztéshez benyújtott több mint kétszáz módosító javaslat- közöttük hat bizottsági módosítás-, harminchét kapcsolódó módosító javaslat és tizenegy zárószavazás előtti javaslat, amelyből egyet a kormányzat terjesztett be. nArra is kitértek: a több száz észrevételt, amelyet szakmai, érdekvédelmi és civil szervezet fogalmaztak meg, a vidékfejlesztési tárca nem fogadta meg.


Fidesz: szabályos volt a földtörvény szavazása


A Fidesz-frakció álláspontja szerint a Jobbik rendzavarása ellenére is szabályszerű volt az új földtörvény pénteki zárószavazása.
Rogán Antal, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a lehető legszigorúbb büntetés kiszabását fogják kezdeményezni a házbizottság ülésén. Kiemelte: az ülést vezető Latorcai János vezetésével a kormánypárti többség a Házszabálynak megfelelően döntött az új földtörvény szavazásakor. A sajtótájékoztatón résztvevő Gulyás Gergely frakcióvezető-helyettes hozzátette: nem történt eljárási szabálysértés, de még ha történt is volna, az sem járna a törvény automatikus megsemmisítésével. A Jobbik magatartásával kapcsolatban Rogán Antal úgy fogalmazott: az ország egész nyilvánossága megtapasztalhatta, hogy mi lenne akkor, ha a Jobbik valaha hatalomhoz jutna: "káosz, anarchia és erőszak".
 

Kapcsolódó cikkek

A németországi Praktiker AG rövidesen kezdeményezni fogja a felszámolási kérelem megindítását, ez azonban nem érinti a barkácsáruházlánc magyarországi érdekeltségét, a cég továbbra is működteti áruházait Magyarországon - közölte a cég csütörtökön az MTI-vel.

Budapest, 2015. október 14. - Hétfőig, október 19-ig lehet szavazni, hogy ki legyen a Magyarország Mesterek Mestere 2015 közönségdíjasa. Az első alkalommal meghirdetett díjra összesen 29 érvényes pályázat érkezett 11 megyéből.

kovacsmatyas400-1468313277.jpg

Budapest, 2016. július 13. - A Brexit okozta izgalom az előttünk álló negyedévben is velünk marad, a globális növekedés azonban nincs veszélyben. Egyelőre maguk a nagy jegybankok is kivárnak, így a befektetők számára is a türelem, és a hosszabb távra előretekintés ajánlatos - javasolják a K&H Alapkezelő szakemberei a harmadik negyedévre.