Hagyományok megújítása - egy nem hagyományos konferencián

2013. április 2., kedd 20:10

lahdelma-1365099198.jpg

„A tradíció mint feladat” című konferencia a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke és a Pécs-decentrum Kulturális Egyesület szervezésében többek között a PTE BTK egyetemi karrá válásának, 30/20-as kettős jubileumának tiszteletére került megrendezésre március 20-21-én. A kétnapos rendezvény széles programkínálata, különleges helyszíne és kerekasztal-jellege, a konferenciák közönségbarát, „decentralizált” arculatát ígérte. A két nap folyamán több mint tíz szekcióban kerülhetett sor a tradíció, áthagyományozódás, trend vagy épp az emlékezet témakörének körvonalazására, megvitatására interdiszciplináris keretek között. 

A program különlegességét garantálta a kreatív írás-szeminárium, a diák-kerekasztal, a Leitrim Fancy-koncert és a fiatal pécsi írók bemutatkozása is.

 

Az irodalmi hagyományok átíródásának kérdéskörében először a hagyomány megteremtődésének nehézségeivel szembesített minket az első beszélgetés három résztvevője, Böhm Gábor, Bene Adrián és Kisantal Tamás. A közelmúlt politikai traumáinak elbeszélhetetlensége, generációk hallgatása és generációk értetlen érintetlensége a Nádas-regény körüli vitában mutatkozott meg leginkább. A múlthoz való viszony a következő szekcióban is fontos szerepet kapott. A Határ(ok)on át négy vendége közül Vöő Gabriella és Pálfalvi Lajos kiválóan körvonalazta a miénktől eltérő kultúrák tradicionalizmusának alakulását. Az előadók különböző attitűdjét a moderátor, Gilbert Edit kiválóan hangolta össze, az előadásokból így élő beszélgetés generálódott, amit az utolsó előadó, Túri Katalin Brodszkijról tartott hagyományosabb hangvételű előadása keretezett.

 

A kreatív írás-szeminárium, a finn vendégoktató, Tuomo Lahdelma vezette gyakorlati program meglepően sok érdeklődőt vonzott. A magyar szakos hallgatókon kívül más kulturális területekről érkezett résztvevőkkel is találkozni lehetett (festőművészek). Ez rámutatott a kreatív írás fontosságára, a játék és a gyakorlat kívánalmára, amire a magyar szakosok ki lehetnek éhezve. Itt jegyzem meg, hogy a második nap hasonló eseményére már kisebb számú érdeklődő érkezett, Tuomo tanár úr azonban szerencsésebbnek tartotta a hat fős csapatot a gyorsabb haladás és a meghittebb hangulat szempontjából. Az érdeklődés fényében megerősítést nyert a gondolat, miszerint hasonló élményekkel a magyar szakon szövegek tonnáival találkozó diákok kiegészíthetnék és regenerálhatnák nyelvi kompetenciáikat. Ezzel kapcsolatban még annyit emelnék ki, milyen fontos problémák tárultak fel a képek (festmények) elbeszélhetősége kapcsán. Aki a vizualitás felől közelített, az szerette volna nyelvi képességeit fejleszteni, az pedig, aki a nyelv felől, szerette volna plasztikusabban ábrázolni mondanivalóját. Az üres papír félelme az író és a rajzoló számára egyaránt leküzdendő akadályként állt elő. Ez minden résztvevőnek fontos tapasztalat lehetett. Amint az is, ahogyan idegen hallgatóság előtt meghalljuk a hangunkat, megmutatkozunk az írásunk által. A délutáni szekció első eseménye is ezt tükrözte, ahol fiatal pécsi írók, költők olvasták fel műveiket (túlzottan szerényen). A közönség, a helyszín barátságos atmoszférája és a moderátor, Vilmos Eszter figyelmet fenntartó érdeklődése mind a négy fiatalembert diskurzusba vonta (bár érzésem szerint a verselők többször voltak megszólítva, talán a moderátorhoz való közelségük miatt).

hirdetés

 

A diákkerekasztal szekció nem megszokott a konferenciák menetében. A Pécs-decentrum Egyesület szervezte eseményeken azonban a közönség már megszokhatta - nem csak az interdiszciplináris kerekasztal-szerveződéseket, hanem a civil érdeklődők aktív bevonásának, a szigorúan vett tudományos élet résztvevőin túl például a gyermekek és művészek megszólaltatásának fontos gesztusát is. Itt is kiemelném a moderátor, Ferenczy Nikolett munkáját, aki nagyon jól ráhangolódott erre a korosztályra, meg tudta őket szólítani és az egész szekciónak megadta a rá jellemző hangulatát. A szituáció a kisdiákok számára bizonyára idegen volt, de a tanárnőjük jelenléte, az ismerősök szintén hozzájárultak a feszültség oldódásához. Utolsó körkérdése (mely művet vinnék, örökítenék tovább) mindenki számára elgondolkoztató volt, a diákok válaszaikban valamit megmutathattak magukból, abból a korszakból, amiben éppen benne vannak. Annak kérdése, hogy vajon mit kell továbbadni, továbbtanítani, mely műveket kanonizálnák és melyeket felejtenék el (Jókai pl.), átvezetett a következő szekcióba, ahol a pedagógusi oldal szólalhatott meg.

 

Tuomo Lahdelma a finn iskolarendszer és nyelvi kompetenciafejlesztés kapcsán, a hagyomány elsajátításában a kreatív írást, az élményszerű folyamatokat emelte ki, amelyet Kántor Piroska a Waldorf-módszerrel kapcsolatban is hangsúlyozott. Sok résztvevővel zajlott a szekció, néha elbillent az egyensúly, de Mekis János moderálása így is sikeres volt. Horváth Viktornak szerintem külön szekciót kellett volna indítani, sokak közül ő volt az egyik, aki a közönséghez többet beszélt, mint beszélgetőtársaihoz, ezáltal aktiválta, megszólította és bevonta a hallgatóságot.
A nap zárószekciójában egészségtudományi szempontból közelítettek a tradíció kérdésköréhez. A tradíció, a hagyományteremtődés folyamata alapjaiban itt sem különbözik a humánörökségbeli jelenségektől, ha csak a kanonizálódás témáját, a paradigmák átstrukturálódását tekintjük. A dogmák megkérdőjelezésének fontosságára hívta fel a figyelmet Hajnal Klára, az egészségtudatosság dogmaszerűségének lazítására Tigyi Henriett. Pauncz Adrienn pedig a természettudományos alapokra spirituális gondolatmenetet épített, fontos kérdésekre irányítva a figyelmet. Az egészségügy és természettudomány területéről érkezett előadók szervesen illeszkedtek a nap humán szekcióihoz, hiszen a téma mindenkit érint, aki részt vesz a fogyasztói társadalom szélmalomharcában, ami a jelenleg zajló változások szelétől hajtva intenzíven kikezdi korábbi hitrendszereinket. A hagyományos, mondhatni archaikus életmód csak kevesek számára megvalósítható, a divatokból azonban nem csak rossz származik. Az ökotrendek a divat által a társadalom olyan rétegeibe is eljutnak, ahol az egészségtudat épp csak ébredezőben van. Fontos kérdésként merült fel, hogy a mérgezettségtől tompult érzékeinkkel hogyan tudhatnánk értelmezni testünk jelzéseit. Hogyan szeretnénk feltölteni kimerült szervezetünket, ha már a talajban sincs más, csak méreg? Akik még a késői órákig bírták, azok a koncertre is maradtak. A nap záróeseményét a Budapestről érkezett különleges formáció klubkoncertje adta, remek levezetéseként az egész napos szellemi munkának.
A második nap első szekciójának témájában talán mindenki személyesen is érintett, ha az önismeret és az önelbeszélés kérdéseit tekintjük. Ebből a szekcióból kiemelném Petres Gabriella előadását, amely nagyon motiváló volt, az önelbeszélés gyakorlati programját mutatta be. Gyermekekkel végzett munkája lenyűgözött, olyan alternatívát képviselt, amely a kérdéskört a kreatív íráshoz hasonlóan az egyéni megtapasztalásba ágyazza. A kulturális tradíciók mellett ezen a napon az egyéni és a családi múlt hagyományainak megteremtődésére is esett a hangsúly.

 

A holokauszt-emlékezetről szóló diskurzus résztvevői nehéz feladat előtt álltak. Többek között fontos kérdés merült fel az irodalmi státusz ideológiai módosulásával kapcsolatosan. Miként viszonyulhatunk azon (lehet, hogy kiváló) művekhez, amelyeknek szerzői a náci eszmék felé fordultak. Vendégelőadók érkeztek Újvidékről, s a germanisztika szakértői is rendkívül fontos kérdéseket vetettek fel témájukkal. A Politika, trauma, közelmúlt szekció az előző nap nyitó kerekasztalától nemzetközi kereteit tekintve különbözött, elsősorban a német, olasz és délszláv történelem és művészet traumatizálódása került középpontba.

 

A résztvevők, érdeklődők a vallásokat csokorba szedő délutáni nyitószekcióban, ahogy a nap folyamán is, megtöltötték a termet. A különböző egyházak képviselői, vallásszociológusok, történészek kerekasztalára sokan voltak kíváncsiak. Hindu, muszlim és buddhista vallású civileket együtt látni felemelő érzés volt. Örvendetes volt, amikor a beszélgetésben a nők szerepe, a nők egyházakban betöltött szerepének kérdései felmerültek, sajnálatos, hogy rövid diskurzus után az urak visszatértek a "komolyabb" témákhoz. Rácz Géza a védikus hagyományokkal kapcsolatban a szerepekre vonatkoztatva kiemelte, hogy a női és férfi princípiumok, amennyiben a helyükön, a maguk energetikája szerint nyilvánulhatnak meg, a kérdés sem ekként merül fel. Grüll Tibor előadása kissé elkülönült a beszélgetésfolyamtól, azonban önmagában is izgalmas volt. Tágította ismereteinket Flavius személye és a zsidó tradíció alakulásának kérdéskörében.

 

A napot két népes szekció zárta, számtalan résztvevővel, melyek a szocio-kulturális kereteket a családi és egyéni modellekre szűkítették. A záróeseményekben kiemelkedett a női életutak, a nők kulturális helyzetének témája, a nemzedékek kérdése, az áthagyományozódás irodalmi és szociológiai problémái. Az igen színes témacsokrot a moderátorok élő beszélgetéssé fűzték össze, rendkívül informatív és izgalmas záróhangulatot adva a kétnapos rendezvénynek. A konferencia a hagyományok, örökségek, tradíció témájának diskurzusba helyezésével hozzájárult a kulturális hagyományozódás eleven történéséhez.

Kapcsolódó cikkek

Pécs, 2015. november 22. - A Pécsi Tudományegyetem 2,2 milliárd forintot költ klinikái orvosieszköz-parkjának korszerűsítésére ez év végéig. Az európai uniós pályázati támogatást élvező és az egészségügyi ellátás színvonalának javítását célzó beruházás keretében 11 intézménybe 60 berendezést és eszközt vásárolnak, amelyek lehetővé teszik az elavult eszközök cseréjét.

Pécs, 2015. december 5. - Átadták a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központjának legújabb épületét, a 780 millió forintos beruházással elkészült rehabilitációs központot.

Pécs, 2016. augusztus 28. - Tegnap véget ért a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Pécsett, a következő konferenciát 2021-ben Varsóban tartják - közölte Mekis D. János irodalomtudós, a szervezőbizottság főtitkára az MTI érdeklődésére.