Esély és boldogság is kell a tehetség kibontakozásához

2013. március 20., szerda 19:44

pecsi-megnyito-1-1363805526.JPG

Idén a Csányi Alapítvány által támogatott gyermekek száma 180-ról 225 főre bővül, a 2013-ra meghirdetett 45 új helyre 123 pályázat érkezett. A háromszoros túljelentkezés jelzi, nagy a bizalom az Alapítvány munkája iránt, és a tízéves kortól a diploma megszerzéséig tartó időszakra kínált garantált minőségi képzés és támogatás a mai világban kivételes ajánlat. Programjával az Alapítvány lehetőséget biztosít a nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok számára tehetségük kibontakoztatására, a továbbtanulásra, új perspektívák, életutak keresésére és sikeres megélésére. Az Alapítvány terveiről Dr. Csányi Sándor beszélt március 20-án, a pécsi Közösségi Ház megnyitóján.

„A tehetség az ígéret, a potencia, az illetőben benne lévő lehetőség, és aki képes élni kivételes adottságaival… az a talentum. Az, hogy a veleszületett adottságok nagy lehetőségbirodalmából mi valósul meg, már döntően a külső tényezőktől függ… A mi kutatásaink eredményei azt mutatják, hogy tíz kivételesen tehetséges gyerek közül egy lesz kiemelkedő talentum”  Dr. Czeizel Endre

 

A Csányi Alapítványnak ez a küldetése: segíteni a tehetséges gyerekeket, hogy élhessenek adottságaikkal, tartós segítségnyújtással, odafigyeléssel, a családjaik és a közösségük támogatásával segíteni őket abban, hogy eljuthassanak a diplomáig. 14 év támogatás, cserébe a szorgalomért, kitartásért.

A Csányi Alapítvány 2005-ben indult 20 gyermek támogatásával. A megalapítása óta az Alapítvány közel tízszeresére, 180 főre emelte a támogatott gyerekek számát. A gyarapodás idei állomásaként az Alapítvány három közösségi házában – Pécsett, Szegeden és Nagybajomban – 15-15 fővel egészül ki a támogatott gyerekek köre. A létszámnövekedés következtében a korábbi pécsi ház már szűkösnek bizonyult, így az Alapítvány a költözés mellett döntött: az eddigi kettő mellé idén érkező újabb csoporttal, illetve a jövőben tervezett ismételt létszámnöveléssel a pécsi támogatottak köre két éven belül 57 főre emelkedik.
pecsi-megnyito-2-1363806752.jpgA tervek azonban még ennél is nagyra törőbbek, hiszen eszerint 2015-re már a 300 főt is eléri a támogatott gyerekek száma országosan, amihez nagyban hozzájárul majd a jövőre Mohácson induló Közösségi Ház két új csoportjának (2x15 fő) indítása is. Egy gyerek éves támogatása kb. egymillió forintot igényel, erre fedezetet az alapítói vagyon hozama és a támogatók adományai jelentenek.

Az Alapítványba kizárólag pályázati úton lehet bekerülni Kaposvárott, Szegeden, Jászberényben, Nagybajomban és Pécsett, ahol jelenleg is működnek a program központjait jelentő közösségi házak. A szakemberek által végzett előszűrést követően a végső döntést a Kuratórium hozza meg. A gyerekek 4. osztályos kortól válhatnak résztvevőkké, és a diploma megszerzéséig kapnak szakmai és anyagi segítséget.

hirdetés

Az évek során az Alapítvány számtalan fiatal sorsát igyekezett a sikerek, a lehetőségek és a gyarapodás irányába terelni. Tavaly a 11 éves kora óta az Alapítványnál tanuló Bozsóki Balázs felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karára, ezáltal bizonyítva rátermettségét és kitartását. 

„Sok mindent köszönhetek az Alapítványnak. Számomra ez egy nagy lehetőség, amely végigkísér a tanulmányaim során, minden támogatást megad a tanuláshoz, a különféle táborokon keresztül pedig megismerhetem a világot, és persze általa egy olyan közösségbe kerülhettem, amelyben számíthatunk egymásra most és a jövőben is” – mondta el. Balázs az Alapítvány nagybajomi, majd kaposvári Közösségi Házának volt tagja, az pedig, hogy idáig jutott, köszönhető a Csányi Alapítvány Európa-szerte egyedülálló Életút Programjának.

 

„A Csányi Alapítvány Életút Programjának fontos alapelve, hogy valódi társadalmi hatás alkalmi támogatással nem érhető el, csak hosszabb távú, átgondolt, a gyerekeket és a családjaikat egyaránt érintő segítségnyújtással. Mi, mentorok éveken keresztül (akár 10-14 éven át) a gyerekek mellett állunk, és támogatjuk őket egyéni fejlődésükben. Nagy örömmel fogadtuk az új Közösségi Házat, hiszen így itt Pécsett még több gyereknek tudunk segíteni, hogy tehetségük kibontakozzon és álmaikat megvalósítsák”– mondta el Nagy Edina, a pécsi Közösségi Ház egyik mentora.

 

Az eltelt évek bizonyították, hogy a Program működőképes, valódi esélyt jelent, sikeresen vezeti az egyetemig támogatottjait, de talán ami a legfontosabb, hogy az Alapítvány tagjai a kemény munka ellenére is boldog gyerekek, akik erős, összetartó közösséget alkotnak, felelősséget éreznek egymás és az Alapítvány iránt. Különlegességnek számít, hogy a szülők körében is formálódik ez a közösség, amelyet az Alapítvány többek között a Szülők Akadémiája című előadássorozatával segít elő, amely során a szülők az életkorral összefüggő aktuális problémákról hallgathatnak előadásokat.

Dr. Csányi Sándor alapító vallja, hogy az anyagi jólét, és az ezzel járó ismertség kötelezi az embert, hogy fokozott felelősséggel forduljon a társadalmi problémák felé. Mindig is fontosnak tartotta, hogy az igazi értékek – tehetséges gyermekek, értékes emberek és értékes alkotások – esélyt kapjanak.
 

A Csányi Alapítványról

 

A Csányi Alapítvány azért jött létre, hogy a tehetséges, hátrányos körülmények között élő gyermekeknek segítsen tehetségük kibontakoztatásában és fejlesztésében. Ez egy egyszerűen hangzó, de rendkívül összetett folyamat. Megtalálni, és úgy segíteni valakit, hogy közben nem szakad el a családjától, környezetétől és ezt hosszú távon működtetni - bizony nem egyszerű feladat.

csanyi-1363806908.pngEzért az Alapítvány egy komplex programot hozott létre, Életút Program néven, amely során 10 éves kortól az egyetem elvégzéséig, felkészült szakemberek bevonásával kísérik a gyermekek fejlődését. A tehetséggondozás központja minden térségben a Közösségi Ház, amely Jászberényben, Szegeden, Kaposvárott, Nagybajomban és Pécsett főállású mentorral segíti szervezni a gyerekek életét. Jelenleg 180 tanulót támogat az Alapítvány az általános iskola 5. osztályától egészen az egyetemig (74 fő általános iskolában, 98 fő középiskolában, 3 fő felsőfokú szakképzésben és 5 fő egyetemen tanul).

 

A Csányi Alapítvány támogatottjai, vagy ahogy magukat is hívják, a csányisok, egy folyamatosan bővülő közösséggé váltak az évek során. Egymást támogató, inspiráló, összetartó csapattá. Az alapítók elkötelezettsége, a mentorok lelkiismeretes munkája, a kuratórium és a vezetők szisztematikus építkezése, a támogatók és szponzorok önzetlensége mellett ez a közösség lett a biztosítéka annak, hogy a csányisok nem fognak elkallódni sem Magyarországon, sem máshol a világban.

 

Az alapítvány tervei

Az Alapítvány hosszú távon gondolkodik. Mivel a beválogatott gyerekek részesei az Alapítvány egyedülálló, hosszú távú (gyerekenként 10-14 év) támogatást adó Életút Programjának, elengedhetetlen az Alapítvány részéről egy messze előretekintő tervezés, hogy minden gyerek ugyanolyan színvonalon megkaphassa a tehetségének kibontakozásához szükséges fejlesztő, gazdagító programokat, szociális juttatásokat, függetlenül attól, hogy melyik évben került az Alapítványba.

Az Alapítvány bővítési tervei között szerepel, hogy egy új, hatodik helyszín létrehozásának lehetősége is. E terv szerint három év múlva, összesen már 300 fő felett lesz az Alapítvány által támogatott gyerekek száma.

 

 

Az Életút Program

 

Az Életút Program célkitűzése hátrányos helyzetű, jó képességű gyermekek 5. osztályos kortól induló folyamatos támogatása, hogy le tudják küzdeni szociokulturális hátrányaikat, tehetségük kibontakozhasson, hogy továbbtanulásuk biztosítva legyen. Ez a hosszútávra tervezett feladatvállalás a tehetséggondozó programok között egyedülállónak számít Európában. A Program fontos alapelve, hogy valódi társadalmi hatás alkalmi támogatással nem érhető el, csak hosszabb távú, átgondolt, a gyermekeket és a családjaikat egyaránt érintő segítségnyújtással.

Az Életút Program támogatási rendszere minden esetben személyes törődést jelent, egy-egy gyermek sorsát segítő kézfogást. A gyermekek támogatása különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola felső tagozata, középiskola, egyetem-főiskola) más-más módon folytatódik, amíg támogatottjaik fiatal felnőttként a munkaerőpiacra kerülnek.

A felkarolt gyermekeket és családjaikat mindvégig egy alapítványi mentor segíti. A tanulmányokhoz nyújtott segítséget kiegészíti a családoknak nyújtott szociális támogatás, hogy elháruljanak azok az akadályok, amelyek a gyermekek tehetségének kibontakoztatását gátolnák. Az Alapítvány mentorai az Életút Programban tanuló gyermekeknek a fejlesztő foglalkozásokon (idegennyelv, informatika, szövegértés, dráma) kívül szabadidős programokat is szerveznek, gyakran szüleikkel együtt is. A gazdagító programok között többek között színházlátogatás, kiállítások, kirándulások és táborok szerepelnek, amely által a tanulók életre szóló élményeket és egész életen át használható ismereteket gyűjtenek.

A Csányi Alapítvány tehetséggondozó programján belül különösen fontosak a tematikus nyári táborok, szaktáborok. Ezek a táborok kiváló alkalmat jelentettek a tehetséggondozásra, a kulturális hátránykompenzációra. Az Alapítvány által kiemelten fontosnak tartott kompetencia területek elsajátításának elősegítése a táborokban is elsőbbséget élvezett. Az Alapítvány által felkarolt gyerekek 2012 nyarán 6 külföldi táborban (116 fő) és 4 belföldi tematikus táborban (103 fő) vettek részt.

 

A pécsi Közösségi Házról

 

A Csányi Alapítvány 2007-ben nyitotta meg a pécsi Közösségi Házat, amely 2 csoport, azaz 30 gyerek számára volt megfelelő. A 30 gyereket jelenleg két mentor, 12 fő fejlesztő tanár, valamint 4 fő önkéntes segíti.
A gyerekek Pécs, Pécs Vasas, Pécs Somogy, Áta, Komló településekről származnak.
Az Alapítvány a 2013-2015 közötti fejlesztési tervében két évben is tervez beválogatást Pécsett. 2013-ban 15 fővel új csoportot indít, 2015-ben pedig a meglévő csoportjaikat bővíti 12 fővel, amivel a pécsi támogatottak száma 57 főre bővül.
A megnövekedő létszám és az ezzel járó feladatok ellátása tette szükségessé a nagyobb házba való költözést, ezért 2013 januárjától az Alapítvány Pécsett a Király utca 42. szám alatt, új Közösségi Házban folytatja munkáját.
 


 

Kapcsolódó cikkek

Pécs, 2014. szeptember 17. - A város energetikai fejlesztési terveinek mentén újult meg a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Gosztonyi utcai egysége. Páva Zsolt polgármester a sajtó, az intézmény dolgozói és a kisgyermekek jelenlétében avatta fel az épületet szeptember 16-án.

szaszvar1-400-1447303694.jpgSzászvár, 2015. november 12. - A szászvári vár az egyik legépebben fennmaradt középkori kastélyépület a mai Magyarország területén, mely hamarosan újra régi pompájában tündökölhet a „Szászvár - középkori élet a várkastélyban” című projektnek köszönhetően. A rekonstrukció kapcsán sajtótájékoztatót tartottak Szászváron.

magyarok-kenyere2014-sajtotajekoztato400-1407435426.jpgPécs, 2014. augusztus 7. - A tavalyi mennyiség több mint másfélszerese, 170 tonna búza gyűlt össze a Magyarok Kenyere programban - mondta a város polgármestere a kezdeményezés mai sajtótájékoztatóján. Páva Zsolt elmondta: Magyarország minden megyéjéből és a környező országok mindegyikéből érkezett felajánlás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egymaga pedig 120 tonnányi búzát gyűjtött össze.