Terjed a zöld gondolkodás az állami iskolákban

2015. augusztus 27., csütörtök 07:05

Budapest, 2015. augusztus 27. - A környezettudatos gondolkodást nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen a jövőnk legnagyobb kihívásai várhatóan összefüggnek majd az erőforrások szűkösségével és a környezetszennyezés következményeivel. Ezt felismerve a KLIK országszerte támogatja olyan nevelési-oktatási módszerek kifejlesztését és terjesztését, amelyek pozitív irányba formálják a gyerekek gondolkodását és segítik őket, hogy a környezetüket ismerő és óvó felnőttek váljanak belőlük.

A környezettudatos szemléletmód elterjesztése kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából. A lehető legtöbb embernek kell felismernie, hogy a minket körülvevő élő és élettelen környezet, valamint a rendelkezésünkre álló erőforrások egyaránt értékeket képviselnek, amiket óvni és védeni kell. Ennek a gondolkodásmódnak az elsajátítását a lehető legfiatalabb korban, már kisiskolásként el kell kezdeni, hiszen ebben az életszakaszban a legkönnyebb tartósan rögzült értékrendet kialakítani.

 

Ennek megfelelően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) iskoláiban is kiemelt témának számít a környezettudatos életre nevelés, amely szervesen kapcsolódik a fenntartó céljaihoz is. A környezetvédelemmel, az újrahasznosítással vagy éppen az energiatakarékossággal kapcsolatos ismeretek nélkül ugyanis nincs versenyképes tudás, így ezek elsajátítása mindenki számára elengedhetetlen.

 

Ökoiskolák és örökös ökoisolák egyre sűrűsödő hálózata bizonyítja országszerte, hogy a tantestületek is igyekeznek a mindennapi oktató-nevelő munka részévé tenni a környezeti nevelést. Ebben segíti őket, hogy a téma kitűnő terepe a pedagógiai innovációnak és az újfajta tanítási módszerek kialakításának, hiszen az öko-téma a legtöbb tantárgynál jóval több szemléltetést, tanulói aktivitást és gyakorlati tapasztalatszerzést igényel, amit a hagyományos, frontális oktatásszervezési módszerekkel nem lehet megoldani.

hirdetés

 

Nem véletlen, hogy a környezettudatosság az egyik kiemelt téma a „Köznevelés az iskolában” című európai uniós projektben kiválasztott mentoráló intézmények jó gyakorlatai között is. Ezek az általános és középiskolák olyan, mintaértékű pedagógiai modellekkel rendelkeznek, amelyeket már évek óta alkalmaznak, jelentős eredményeket felmutatva. A mentoráló intézményi pályázat arra teremtett lehetőséget, hogy a felhalmozott tudást és tapasztalatot megosszák más iskolákkal, tovább javítva az oktatás színvonalát.

 

Ezek az iskolák friss szemléletmóddal és újfajta megközelítésmódokkal egészítették ki a környezeti nevelés eszköztárát. Így tett például a gyulafirátóti Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola is, akik a tanév első napjától az utolsóig folyamatosan beépítik a környezettudatossággal kapcsolatos programokat a tanórák és a szabadidős programok közé egyaránt. A 2009 óta létező Csak ÖKOsan! modell programjai közül kiemelkedik az öko-szakkör és az évenkénti öko-napok. Előbbire a felsős diákokat várják, akik versenyekre készülnek, különféle egyszerűbb kutatásokat végeznek „gondozzák” a szelektív kukát és ők felelősek az iskola füvészkertjéért is. A szülői kezdeményezésre és az ő segítségükkel létrehozott kertben számos növényt termesztenek a diákok, amiket maguk takarítanak be és dolgoznak fel. A termékeket pedig tavaly például az adventi vásáron árusították nagy sikerrel.

 

Az öko-napok mindig egy bakonyi kirándulással kezdődnek, majd másnap sportversenyek és évről-évre változó szabadidős programok következnek. A közelmúltban volt például hajóépítő verseny hulladékból, papírsárkány-készítés és eregetés is.

 

Hasonló úton jár a dögei Ölbey Irén Általános Iskola. A rétközi falu iskolájában található kicsiny füvészkertnek nemcsak a máshonnan érkező kollégák, hanem a külföldi partnerintézmények is a csodájára járnak. A rétek, erdők, vízpartok növényvilága mellett távoli országokból származó, egzotikus példányokat is felvonultató gyűjtemény 250 fajból áll. Ezt egy gyógy- és fűszernövénykert egészíti ki. A kertek egyfajta szabadtéri biológiai szaktanteremként működnek, ahol a gyerekek megismerik a növényeket, és besegítenek a gondozásukba. A gazdálkodás alapjait az iskolai melegházban is tanulhatják, amit rendhagyó módon, használt PET-palackokból építettek fel.

 

A természet megszerettetését szolgálja a nyári ökotábor, ahol a gyerekek a zempléni hegyekbe is eljuthatnak a környék kincseinek felfedezése mellett. Közben kipróbálják a madárgyűrűzést, fészekodúkat építenek, erdők, lápok élőlényeivel ismerkednek és ásványokat gyűjtenek. Az élménypedagógiai eszközöknek köszönhetően lelkesek, érdeklődőek, szívesen vesznek részt a programokban. Bizonyítja ezt, hogy az elmúlt pár évben több mint négyszáz fát ültettek el az iskola udvarán, amelyeket a diákok óvnak és gondoznak.

 

Bővebb információ és a mentoráló intézmények országos listája elérhető a klik.gov.hu/modszertani-innovacio weboldalon.

 

A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen. A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés, valamint rendszerszervezés.

 

Forrás: KLIK, a projektről bővebben: www.klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban

Kapcsolódó cikkek

Budapest, 2015. október 17. - A becslés szerint idén összesen 102 723 ingatlan adás-vétel történt, ami már önmagában meghaladja a 2009-2013 közötti évek bármelyikét - közölte a Duna House.

Budapest, 2015. július 5. - A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több visszásságot is tapasztalt egy szolgáltató vállalkozás direkt marketing tevékenységében az elmúlt időszakban. Az egyik csomagküldő cég fizetési felszólításokat küld olyan megrendelések ellenértékére tartva igényt, amelyeket vitatnak a megkeresett vállalkozások, miközben hivatkozik a GVH korábbi vizsgálatára, amely alapján a versenyhatóság jogszerűnek és tisztességesnek ítélte kereskedelmi gyakorlatát.

Budapest, 2013. április 1., hétfő  - Folyamatban van a MÁV-csoportnál a vasúti pályaműködtetési tevékenység és személyszállítási terület egymástól független szervezeti keretek között való működésének kialakítása - közölte a MÁV Zrt.