Együttműködik a PTE a budapesti Szent László Kórházzal

2014. május 22., csütörtök 20:04

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE ÁOK) hosszú és mindenre kiterjedő akkreditációs eljárást követően egyetemi oktatókórházi címet adományozott a fővárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórháznak. 2014. május 20-án rendkívüli főorvosi értekezlet keretén belül  került sor az együttműködési megállapodás aláírására, valamint az oktatókórházi táblaavató ünnepségre Dr. Miseta Attila dékán és Dr. Ertl Tibor általános dékánhelyettes részvételével. Ezáltal az intézmény egy kiterjedt oktatókórházi rendszer aktív tagjává vált.

Miért hozta létre a Pécsi Tudományegyetem az oktatókórházi rendszerét?

Mint ahogy az köztudott, az orvosképzésben az erős elméleti alapok mellett legalább annyira fontos a gyakorlati tudnivalók elsajátítása. Erre az egyetem első három évének elméleti alapozó tárgyai után a második három évben kerül sor. Elsősorban gyakorlati képzés keretében, amelynek legfontosabb részeként a hallgatók kis csoportokban jövendő hivatásuk gyakorlásához hasonló körülmények között, betegágy mellett, az oktatók személyes példamutatásával és irányításával sajátítják el a szakma fortélyait. Ezeket az ismereteket könyvből megtanulni nem lehet.

 

A világ orvosképző helyeinek jó részén, így Pécsett sem lehet a hallgatók nagy számához képest kevés betegágyon a megfelelő minőségű képzést biztosítani. Ez indokolja az oktatókórházi gyakorlat bevezetését, amikor is egy-egy gyakorlatvezető orvosra lényegesen kisebb számú medikus jut, így alaposabban tud foglalkozni velük. A gyakorlati képzés szigorúan ellenőrzött körülmények között, az adott tárgyat oktató klinikák vezető oktatói által kidolgozott tematika szerint történik. Az úgynevezett klinikai gyakorlatos leckekönyvek tartalmazzák az adott szakmában alapvetőnek, illetve legfontosabbnak tartott ismeretek listáját, melyek alapján biztosítható az azonos színvonalú kórházi oktatás és gyakorlati képzés.

hirdetés

A régi oktatókórházi kapcsolatok újjáélesztésére és a hálózat bővítésére a Pécsett tanuló magyar és külföldi orvostanhallgatók számának dinamikus növekedése miatt is szükség volt, hiszen az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a felvett hallgatók létszáma Pécsett.

Miért esett a választás az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézetre?

A Pécsi Tudományegyetem a hagyományos diszciplínákon túl különös tekintettel számít a kórház azon osztályaira, amelyek speciális profiljuk, illetve egyes tevékenységi körük által egyedülállóak az országban, és így természetes részét képezhetik az egyetemi képzésnek az oktató kórház keretein belül. Itt elsősorban kiemelendő a gyermek- és felnőtt hematológiai és csontvelő transzplantációs, a gyermek- és felnőtt infektológiai, az onkológiai, az égési, plasztikai és helyreállító sebészeti, a szülészeti, nőgyógyászati és nőgyógyászati onkológiai osztály, valamint az Országos Neurológiai és Pszichiátriai Intézet megszűnte után a Merényi Gusztáv utcai telephelyre került pszichiátriai osztályok, és a traumatológiai osztály.

Kevéssé ismert, hogy a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának a beiskolázási területe a hagyományos dél-dunántúli és dunántúli vonzáskörzet mellett a főváros és az agglomeráció. Az oktatókórházi rendszernek olyan gyakorlati haszna is lehet, hogy a IV.-V.-VI.-éves medikusok a lakóhelyükhöz legközelebbi kórházba kérhetik a gyakorlatukat.

Mit jelent a kórháznak az oktatókórházi cím?

A hagyományos magas színvonalú gyógyító munka mellett hosszú múltra visszatekintő hagyományai vannak mind a graduális/medikus, mind a posztgraduális/szakorvosképzésnek a kórházban. Számos osztályon működik klinikai tanszék, illetve tanszéki csoport. A megtisztelő cím és presztízs mellett a pécsi orvoskar konkrét feltételeket támaszt az oktatókórházakkal szemben, hiszen a legfontosabb az, hogy a hallgatók minél több szakmai tudást szerezzenek meg betegágy melletti gyakorlataik során. Ennek érdekében az oktatókórházak gyakorlatvezetőinek megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük, a kórház eszközparkjának megfelelő színvonalúnak kell lennie, és figyelemmel kell kísérni a hallgatók visszajelzéseit is. A kórház dolgozói lehetőséget kapnak az egyetem klinikáival közös tudományos tevékenységben, kutatásban történő részvételre, a PTE orvostudományi és egészségtudományi doktori iskoláiban az egyetem által támogatott képzésre és fokozatszerzésre.

Kapcsolódó cikkek

Budapest, 2014. augusztus 16. - A nyár vége felé egyre több diák keres kiadó lakást, hogy szeptemberben már az egyetem közelében lakjon. A kiadó ingatlanok csúcsszezonja általában augusztusra és szeptemberre esik, ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A szabályokat viszont kevesen ismerik, pedig sok kellemetlenséget megúszhatnak a felek, ha a bérbeadás körül minden papír rendben van - tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel Dr. Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

Pécs, 2016. december 31. - Az év utolsó négy napján vásárolhatóak meg az év többi napján engedélyhez kötött pirotechnikai eszközök. A tűzijátékokat felhasználni a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet. A biztonságos tűzijáték-használat érdekében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

Budapest, 2016. február 27. - Az E.ON egyetemes gázszolgáltatásban vételező ügyfeleinek az átadása január 1-én megtörtént. Az ügyfél- és számlázási adatok egyeztetése és átadása során a két szolgáltató szorosan együttműködött, és több ellenőrző pontot is beépített a folyamatba - ennek sikerességéről és eredményességéről ez év elején közös sajtóközleményben adott tájékoztatást az E.ON és a Főgáz Zrt.